vitisit.pl

Vitisit.pl – biznes, finanse, marketing

Inwestowanie na giełdzie
Finanse

Inwestowanie na giełdzie – najważniejsze pojęcia

Handel akcjami spółek giełdowych może przynieść spore zyski. Należy jednak pamiętać, że równie duże jest ryzyko tego, że inwestycje przyniosą straty.

Choć te drugie są nieuniknione nawet w przypadku doświadczonych inwestorów, to świadome podejmowanie decyzji i szeroka wiedza mogą znacząca obniżyć ich ryzyko. Jednym z kluczowych aspektów inwestorskiej wiedzy jest znajomość kluczowych pojęć związanych z obrotem akcjami. W kolejnych akapitach omawiamy najważniejsze z nich.

Inwestowanie na giełdzie – najważniejsze pojęcia

Inwestując w akcje, spotkacie się na pewno z wieloma słowami nieużywanymi poza środowiskiem inwestorów. Omówienie ich wszystkich w krótkim artykule byłoby niemożliwe. Dlatego skupiliśmy się na tych, które z punktu widzenia początkującego inwestora mają największe znaczenie:

  • broker: instytucja, która prowadzi dla inwestorów rachunki maklerskie i w ich imieniu przeprowadza transakcje na określonych aktywach (poza akcjami mogą to być m.in. waluty, surowce, fundusze inwestycyjne, obligacje, kryptowaluty itp.);
  • akcje: papiery wartościowe potwierdzające fakt posiadania określonej ilości udziałów w spółce notowanej na giełdzie;
  • indeksy giełdowe: wskaźnik tworzony w celu określenia koniunktury w danym sektorze (np. branży IT lub wśród największych spółek z danej giełdy), obliczany na podstawie wartości wybranych spółek;
  • ticker: skrót pozwalający na szybką identyfikację spółki, indeksu lub kontraktu (na warszawskiej giełdzie są to np. PKO lub WIG20);
  • cięcie strat: działanie inwestora polegające na sprzedaży akcji wykazujących trend spadkowy zanim ich ceny obniżą się jeszcze bardziej;
  • spread: różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży danych aktywów;
  • płynność rynku: parametr określający łatwość dokonywania transakcji (zarówno kupna, jak i sprzedaży) na danej giełdzie;
  • hossa i bessa: pierwsze określenie oznacza długi okres wysokich cen akcji na giełdzie. Drugie jest jego przeciwieństwem – stosuje się je wobec okresów, w których notowane są długotrwałe spadki wartości aktywów. Bywają nazywane kolejno rynkiem byka i niedźwiedzia.

Wiedza to klucz do udanego inwestowania

Oczywiście sama znajomość powyższych terminów nie wystarczy do skutecznego inwestowania i pomnażania kapitału. Konieczna jest także wiedza na temat mechanizmów rządzących rynkami oraz umiejętność przeprowadzania wnikliwej analizy na podstawie bieżących wydarzeń i trendów. Dlatego chcąc wypracować duże zyski na giełdzie, powinniście przyłożyć dużą wagę do edukacji i nie zaniedbywać jej nawet gdy zdobędziecie spore doświadczenie.

Artykuł sponsorowany