Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Inwestowanie na giełdzie – najważniejsze pojęcia

20 czerwca 2022 Inwestowanie na giełdzie

Handel akcjami spółek giełdowych może przynieść spore zyski. Należy jednak pamiętać, że równie duże jest ryzyko tego, że inwestycje przyniosą straty.

Choć te drugie są nieuniknione nawet w przypadku doświadczonych inwestorów, to świadome podejmowanie decyzji i szeroka wiedza mogą znacząca obniżyć ich ryzyko. Jednym z kluczowych aspektów inwestorskiej wiedzy jest znajomość kluczowych pojęć związanych z obrotem akcjami. W kolejnych akapitach omawiamy najważniejsze z nich.

Inwestowanie na giełdzie – najważniejsze pojęcia

Inwestując w akcje, spotkacie się na pewno z wieloma słowami nieużywanymi poza środowiskiem inwestorów. Omówienie ich wszystkich w krótkim artykule byłoby niemożliwe. Dlatego skupiliśmy się na tych, które z punktu widzenia początkującego inwestora mają największe znaczenie:

  • broker: instytucja, która prowadzi dla inwestorów rachunki maklerskie i w ich imieniu przeprowadza transakcje na określonych aktywach (poza akcjami mogą to być m.in. waluty, surowce, fundusze inwestycyjne, obligacje, kryptowaluty itp.);
  • akcje: papiery wartościowe potwierdzające fakt posiadania określonej ilości udziałów w spółce notowanej na giełdzie;
  • indeksy giełdowe: wskaźnik tworzony w celu określenia koniunktury w danym sektorze (np. branży IT lub wśród największych spółek z danej giełdy), obliczany na podstawie wartości wybranych spółek;
  • ticker: skrót pozwalający na szybką identyfikację spółki, indeksu lub kontraktu (na warszawskiej giełdzie są to np. PKO lub WIG20);
  • cięcie strat: działanie inwestora polegające na sprzedaży akcji wykazujących trend spadkowy zanim ich ceny obniżą się jeszcze bardziej;
  • spread: różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży danych aktywów;
  • płynność rynku: parametr określający łatwość dokonywania transakcji (zarówno kupna, jak i sprzedaży) na danej giełdzie;
  • hossa i bessa: pierwsze określenie oznacza długi okres wysokich cen akcji na giełdzie. Drugie jest jego przeciwieństwem – stosuje się je wobec okresów, w których notowane są długotrwałe spadki wartości aktywów. Bywają nazywane kolejno rynkiem byka i niedźwiedzia.

Wiedza to klucz do udanego inwestowania

Oczywiście sama znajomość powyższych terminów nie wystarczy do skutecznego inwestowania i pomnażania kapitału. Konieczna jest także wiedza na temat mechanizmów rządzących rynkami oraz umiejętność przeprowadzania wnikliwej analizy na podstawie bieżących wydarzeń i trendów. Dlatego chcąc wypracować duże zyski na giełdzie, powinniście przyłożyć dużą wagę do edukacji i nie zaniedbywać jej nawet gdy zdobędziecie spore doświadczenie.

Artykuł sponsorowany

studio wideo

Redakcja vitisit.pl

Vitisit – blog o biznesie, finansach, zakupach, e-commerce. Publikujemy artykuły związane z zakładaniem firmy i wiele innych. Zapraszamy!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Rachunkowość dla początkujących
meme stocki
obsługa prawna

Jesteś zainteresowany reklamą?