vitisit.pl

Vitisit.pl – biznes, finanse, marketing

Biznes

Kiedy i dlaczego warto dokonać oceny kondycji finansowej firmy?

Bez względu na to, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę – celem biznesu jest przynoszenie zysku. Jeśli przedsiębiorstwo wykazuje stratę, trzeba mocno przemyśleć dalsze kroki. Aby dowiedzieć się, czy Twoja firma jest opłacalna, dokonaj oceny sytuacji finansowej. W tym celu sprawdza się m.in. rentowność, obroty i zadłużenie. Kiedy i w jaki sposób dokonać takiej oceny swojego biznesu? Przeczytaj artykuł!

Czym jest ocena kondycji finansowej firmy?

Ocena kondycji finansowej firmy to po prostu sprawdzenie, w jakim stanie są finanse Twojego przedsiębiorstwa. Dowiadujesz się, ile ma pieniędzy, czy przynosi zyski, jak prezentuje się na tle konkurencji czy sytuacji z poprzednich lat. 

Najlepiej w tym celu zrobić dokładną analizę i ustalić kilka kluczowych wskaźników. Do wykonania oceny potrzebne są takie dokumenty jak np. rachunek zysków i strat, bilans czy księga przychodów i rozchodów. 

Najczęściej wykorzystywane wskaźniki to:

  • analiza rentowności – pozwala ocenić efekty działań sprzedażowych, w skrócie jest to po prostu stosunek zysku netto do przychodów,
  • analiza obrotowości – wskazuje, czy firma w efektywny sposób generuje przychody (sprawdza się na przykład, jak szybko są spłacane należności i jaka jest rotacja zapasów),
  • analiza płynności finansowej – dzięki temu wiadomo, czy przedsiębiorstwo jest w stanie opłacać bieżące wydatki i czy nie zalega ze spłatą rożnego typu zobowiązań,
  • analiza zadłużenia – określa, jak wysokie są aktualne długi firmy i czy są regularnie spłacane.

Dlaczego warto dokonać oceny kondycji finansowej firmy?

Czy firma przynosi zysk czy stratę? Czy konieczne jest skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (np. faktoringu)? A może warto środki wykorzystać na nową inwestycję? Jeśli prowadzisz swój biznes, doskonale wiesz, jak ważna jest świadomość na temat finansów firmy. Dzięki dokładnej analizie sytuacji finansowej wiesz przede wszystkim:

  • jaki jest majątek firmy, zysk, strata itp.,
  • czy trzeba skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania lub rozejrzeć się za inwestorami,
  • czy prowadzenie przedsiębiorstwa jest w ogóle opłacalne,
  • jakie działania są efektywne i korzystne dla biznesu,
  • z jakich działań najlepiej zrezygnować, bo są zbyt kosztowne lub nieopłacalne,
  • w jaki sposób można rozwinąć firmę.

Kiedy warto dokonać oceny kondycji finansowej firmy?

Sprawdzenie sytuacji finansowej firmy to jeden z kluczowych elementów dla każdego przedsiębiorcy. Oceny warto dokonywać regularnie, np. raz w roku lub raz na kwartał. Istotne jest porównywanie uzyskanych wartości m.in. z konkurencją, poprzednimi okresami oraz wskaźnikami rynkowymi.

Dzięki uzyskaniu informacji o konkretnych wskaźnikach można przede wszystkim podjąć strategiczne działania. Chodzi przykładowo o przebranżowienie lub zamknięcie biznesu, a także dokonanie kolejnych inwestycji. Jest to również niezbędny krok, gdy chcesz skorzystać z zewnętrznego finansowania lub zachęcić inwestorów, by pomogli Ci rozwinąć przedsiębiorstwo. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zrobić analizę finansową? Przeczytaj artykuł: https://pragmago.pl/porada/ocena-kondycji-finansowej-przedsiebiorstwa/