vitisit.pl

Vitisit.pl – biznes, finanse, marketing

odliczenia od podatku
Finanse

Najbardziej popularne odliczenia od podatku

Z całą pewnością można stwierdzić, że obowiązkowym zadaniem dla każdego Polaka jest rozliczenie rocznego podatku. Jednak nie jest to takie proste zadanie, jak się na początku wydaje. Możliwe jest dokonanie w tym przypadku bardzo zróżnicowanych odliczeń. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Ulga na dziecko

Odliczenia od podatku z całą pewnością mogą być bardzo zróżnicowane. Wśród najczęściej wykorzystywanych ulg przez wiele osób można przede wszystkim wymienić ulgę na dziecko, która możliwa jest do uzyskania na każde dziecko, o ile nie przekracza się określonych dochodów. Ulga na dziecko zależy od liczby dzieci w rodzinie. W przypadku jednego dziecka jest to 92,67 złotych miesięczne, w przypadku drugiego 92,67 złotych miesięczne, trzeciego 166,67 złotych miesięcznie, a czwartego 225 złotych miesięcznie. W przypadku pierwszego dziecka istnieje limit dochodów, który wynosi 112 000 złotych.

Ulga do 26 roku życia

Kolejnym możliwym odliczeniem w przypadku podatków z całą pewnością jest ulga do 26 roku życia, która jest wybierana przez młode osoby. Z tego rodzaju odliczenia może skorzystać jedynie każda osoba, która nie przekroczyła dwudziestego szóstego roku życia. W starszym wieku korzystanie z niego jest już niemożliwe. Tego rodzaju regulacje podatkowe obejmują przede wszystkim osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenia. Warto o tym pamiętać podczas podejmowania pracy.

Odliczenie darowizny

Wśród różnych możliwych odliczeń od podatku można również wymienić odliczenie darowizny, które jest bardzo często wykorzystywane przez wiele osób. Takie odliczenie ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku ludzi, którzy w trakcie trwania roku przekazywali darowizny na różne cele. Jednak powinny być one bardzo dobrze udokumentowane, ponieważ jest to dość istotna kwestia w przypadku dokonywania tego rodzaju odliczeń od podatku. Dobrze jest na to zwrócić szczególną uwagę.

Ulga na Internet

Kolejnym rodzajem ulgi, który można zastosować podczas tworzenia swojego zeznania podatkowego z całą pewnością jest ulga na Internet. Jednak tego rodzaju ulgę można rozliczać jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Odliczanie tego rodzaju ulgi przez większą liczbę lat jest niemożliwe. Podczas odliczania ulgi na Internet warto również pamiętać, że taki stan rzeczy powinien być w odpowiedni sposób udokumentowany, czyli powinno się posiadać faktury, które świadczą o opłacaniu usług korzystania z Internetu. Istotną kwestią jest również fakt, że faktury powinny być wystawiane na osobę, która rozlicza dane zeznanie roczne.