vitisit.pl

Vitisit.pl – biznes, finanse, marketing

przedawnienie długu
Finanse

Po jakim czasie następuje przedawnienie długu?

Z całą pewnością można stwierdzić, że w obecnych czasach bardzo wiele osób posiada długi z różnych tytułów. Kluczowe pytanie w tym przypadku brzmi: po jakim czasie następuje przedawnienie długu? Warto się tego dowiedzieć oraz poznać możliwe terminy.

Ogólne zasady

Przedawnienie długo może następować po bardzo zróżnicowanym czasie, który jest zależny od wielu czynników. Również różne kategorie długów przedawniają się po upłynięciu odmiennej liczby lat, dlatego warto to wziąć pod uwagę w przypadku posiadania przez siebie długu. Podstawowy termin przedawnienia długów wszystkich roszczeń majątkowych lub roszczeń, które są stwierdzone wyrokiem sądu wynosi sześć lat. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych są to jedynie trzy lata. Warto pamiętać o tych terminach, ponieważ są one niezwykle istotne w wielu przypadkach.

Dwa lata

Terminy przedawnienia długów mogą być bardzo zróżnicowane. W wielu przypadkach wynoszą one dwa lata. Dwuletni termin przedawnienia długów dotyczy sytuacji związanej z roszczeniami z tytułu umowy sprzedaży, roszczeniami z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury, a także roszczeniami, które odnoszą się do wykonanych dostaw. Oprócz tego dwuletni termin przedawnienia długów odnosi się również do realizacji umowy o dzieło, a także wszelkiego rodzaju usług telekomunikacyjnych. Dwa lata to również termin przedawnienia się długów związanych z tak zwanym debetem na koncie.

Trzy lata

Wśród różnych terminów przedawniania się długów można również wymienić okresy trzyletnie. Trzyletni termin przedawnienia się długów związany jest przede wszystkim z takimi aspektami, jak wszelkiego rodzaju należności z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a także różnych kar umownych, które są zawarte pomiędzy dwoma kontrahentami. Oprócz tego trzyletni okres przedawnienia długów ma również zastosowanie w przypadku niezapłaconej lub niezwróconej kaucji bądź zaliczki, a także roszczeń związanych z umową o pracę lub umową ubezpieczeniową.

Sześć lat

Okres przedawnienia się niektórych długów może również trwać sześć lat, jednak nie są to bardzo często przypadki. Sześcioletni okres przedawniania się długów ma przede wszystkim zastosowanie, jeśli chodzi o różnego rodzaju długi spadkowe. Jednak może również dotyczyć innych spraw, które dotyczą roszczeń stwierdzonych poprzez wyrok sądu. Warto pamiętać o wszystkich terminach przedawniania się długów, ponieważ są to bardzo ważne kwestie, które mogą mieć duży wpływ na możliwości finansowe danej osoby.